FORGOT YOUR DETAILS?

PASĀKUMU AĢENTŪRA

SIA “Divi Zaķi” ir pilna servisa pasākumu aģentūra, kas savu darbību uzsāka 2010. gadā. Uzņēmums izveidojis pieredzējušu, saliedētu komandu, kas profesionāli un kvalitatīvi pārvērš klientu vēlmes unikālos un neaizmirstamos pasākumos. Ir svarīgi, lai katrs aģentūras producētais pasākums ir saturiski interesants un lietderīgs un sasniegtu iepriekš definēto klienta mērķi. Laika gaitā uzņēmums nonācis pie secinājuma, ka katram produktam nepieciešams pareizu noskaņu radošs “iepakojums” ar atbilstošu vizuālo tēlu, tādēļ lemts par apakšzīmolu izveidi: Divi Zaķi, Focus, Moonlight, 2Zevents. Šajā mājaslapā uzzināsiet vairāk par katru no zīmoliem. Tiekamies Jūsu pasākumā!

SPORTA SPĒLES

Sporta spēlēm jābūt jautrām, izklaidējošām un saliedējošām. Tām jāuzlabo dalībnieku savstarpējo sapratni kolektīvā, jāpalīdz dalībniekiem kļūt vienotiem un uz kopīgu mērķi orientētiem. Sporta spēles dod iespēju ieraudzīt kolēģus ārpus-darba situācijās, kā arī atpūsties no uzkrātā ikdienas noguruma un stresa. Pasākumā jābūt balansam starp fiziskām, garīgām un radošām aktivitātēm. To mēs varam noorganizēt!

FESTIVĀLI

Festivālam jābūt brīvam, elastīgam, ar rūpīgi izplānotām, bet neuzspiestām aktivitātēm. Tam domās jāvieno dalībnieki, ļaujot tiem izjust kopīgu atmosfēru un emocijas un tai pat laikā jāatstāj katram izvēles brīvības un sava laika plānošanas iespēju. Katra festivāla dalībnieka interešu gamma ir unikāla un ar plašu spektru, tādēļ festivālā ir jāparūpējas, lai katrs atrastu kaut ko sev – viens labprātāk muzicēs vai sportos, bet cits prieku radīs apmeklējot radošās darbnīcas vai jogu. Labā festivālā valda harmonija un dalībnieku vienotība. To mēs varam noorgnaizēt!

TOP