FORGOT YOUR DETAILS?

PASĀKUMU AĢENTŪRA

Divi Zaķi ir pilna servisa pasākumu aģentūra, kas savu darbību uzsāka 2010. gadā. Uzņēmums izveidojis pieredzējušu, saliedētu komandu, kas profesionāli un kvalitatīvi pārvērš klientu vēlmes unikālos un neaizmirstamos pasākumos. Aģentūrai ir svarīgi, lai katrs tās producētais pasākums ir interesants, lietderīgs un palīdz sasniegt klienta iepriekš definēto mērķi. Kā pilna servisa pasākumu aģentūra, Divi Zaķi palīdzēs visos ar pasākuma norisi saistītajos procesos – no norises vietas rekomendācijas līdz sīkāko detaļu īstenošanas. Uzņēmums dažādiem pasākuma veidiem radījis atbilstošus apakšzīmolus: Divi Zaķi, Focus, Moonlight, 2Zevents. Šajā mājaslapā uzzināsiet vairāk par katru no zīmoliem. Tiekamies Jūsu pasākumā!

SPORTA SPĒLES

Sporta spēlēm jābūt jautrām, izklaidējošām un saliedējošām. Tām jāuzlabo dalībnieku savstarpējo sapratni kolektīvā, jāpalīdz dalībniekiem kļūt vienotiem un uz kopīgu mērķi orientētiem. Sporta spēles dod iespēju ieraudzīt kolēģus ārpus-darba situācijās, kā arī atpūsties no uzkrātā ikdienas noguruma un stresa. Pasākumā jābūt balansam starp fiziskām, garīgām un radošām aktivitātēm. Mēs to labprāt noorganizēsim!

FESTIVĀLI

Festivālam jābūt brīvam, elastīgam, ar rūpīgi izplānotām, bet neuzspiestām aktivitātēm. Tam domās jāvieno dalībnieki, ļaujot tiem izjust kopīgu atmosfēru un emocijas un tai pat laikā jāatstāj katram izvēles brīvības un sava laika plānošanas iespēju. Katra festivāla dalībnieka interešu gamma ir unikāla un ar plašu spektru, tādēļ festivālā ir jāparūpējas, lai katrs atrastu kaut ko sev – viens labprātāk muzicēs vai sportos, bet cits prieku radīs apmeklējot radošās darbnīcas vai jogu. Labā festivālā valda harmonija un dalībnieku vienotība. Mēs to labprāt noorganizēsim!

TOP